Begravelsesahjælp fra det offentlige,

Begravelseshjælp er et engangsbeløb til pårørende eller andre, der dækker udgifterne til en begravelse/bisættelse.

 

der ydes  automatisk 1050, kr uanset formue. hvis du er født før 1 april 1957

formue beløb skal ikke oplyses til udbetaling Danmark.

 

Hvis afdøde er 18 år eller mere, kan der ydes op til 11800,00,kr(2022)

her vil begravelseshjælpen  afhænge af formuen der er i boet.

" Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes eller ægtefællernes formue på dagen for dødsfaldet overstiger 36000.kr (2017 ) 

Er afdøde eller ægtefælle samlede formue over 46.750,kr (2017) bortfalder begravelseshjælpen helt.

Hvis afdøde hverken efterlader sig børn under 18 år, eller  en ægtefælle , nedsættes  begravelseshjælpen hvis afdødes formue overstiger 18050, kr (2017), er afdødes formue over 28800,kr (2017) bortfalder begravelseshjælpen helt.

 

I formue indgår.

Indestående i banken

Pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier

kontanter

ejendomsværdi

værdi af andele i andelsboligforeninger

anparter og investeringsbeviser

engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet.

 

Hvis afdøde er under 18 år.

Hvis afdøde er under 18 år, er begravelseshjælpen et fast beløb.

det gælder også for børn der er dødfødte, ialt 9850,00kr, (2022)

 

 

En smuk forårsdag i Sejerskoven

En smuk forårsdag i Sejerskoven